Liceum

Liceum wydaje się naturalnym wyborem, jeżeli po szkole chcemy wybrać się na studia.Liceum Poziom nauczania w liceum jest zwykle wyższy niż w technikum czy w szkołach zawodowych. W Polce licea pojawiły się (w takiej formie, w jakiej istnieją do dziś) w roku 1999. Nauka w liceum trwa trzy lata. Po trzech latach uczniowie zdają maturę z wybranych przedmiotów i przedmiotów obowiązkowych.na stronie więcej informacji Przed 1999 rokiem do tych szkół trafiali uczniowie po ośmiu latach szkoły podstawowej, obecnie żeby dodać się do liceum, trzeba przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. W liceach uczeń wybiera profil – humanistyczny, matematyczny czy inny (wszystko zależy od szkoły). Po skończeniu liceum i zdaniu matury można pójść na studia, a także wybrać się do szkoły policealnej, która trwa rok lub dwa. Liceum daje wiedzę ogólną w wielu zakresach, jednakże poprzez podział na dany profil uczniowie poświęcają więcej godzin na naukę dwóch wybranych przedmiotów. W liceach zwykle poziom nauczania jest najwyższy, łatwo też znaleźć ludzi, którzy nadają na tych samych falach, co my. Uczniowie wspierają się nawzajem, są też motywowani przez nauczycieli, co wspomaga uzyskiwanie przez nich wysokich wyników w nauce. W liceum skupiasz się głównie na maturze, masz więcej czasu na naukę i większe szansę dobry wyników.

wakacje Karwia
- autor artykułu