Technikum

Technikum łączy w sobie zarówno przygotowanie do matury, jak i przygotowanie do konkretnego zawodu. Nauka w technikum trwa rok dłużej niż w liceum . Oprócz matury uczeń zdaje też egzaminy zawodowe – teoretyczny i praktyczny. Istnieją zarówno szkoły ekonomiczne, gastronomiczne, informatyczne.tanie parapety zewnętrzne Skończenie technikum wydaje się opcją najbardziej rozsądną – daje nam zarówno maturę i możliwość pójścia na studia, jak i konkretny zawód. Podczas nauki w szkole średniej może nas spotkać wiele niespodziewanych wydarzeń – choroba w rodzinie, wypadek i tym podobne. Warto myśleć o tym wcześniej – wybierając technikum będziemy mieli konkretny zawód, wybierając liceum – zostanie nam tylko matura. Zawód zawsze się przyda, nawet, jeżeli stwierdzimy, że to nie dla nas. Technikum uczy też dysponowania czasem wolnym – dzielenia go na naukę do matury, a także praktyki zawodowe.


- autor artykułu